Mogelijk sterfte binnen
minuten tot weken
   Hoge prevalentie:
>1%
   Matige Prevalentie:
<1% en >10/100.000
   Lage prevalentie:
<10/100.000

* Symptomen, kliniek, labo, radiologie, MRI...
* EEN begrip in MAXIMAAL 1 a 4 woorden per regel
ex.: alkalische fosfatasen gestegen
1. 
2. 
3. 
4. 
Patiënt neemt medicatie :
ja = V
  
Frequently Asked Questions
Medisentio is wat ?
Wat is Medisentio ?
Hoe gebruik ik Medisentio ?
Hoe werkt Medisentio ?
Wordt Medisentio gesponserd ?
Hoe kunnen we helpen om Medisentio up to date te houden ?
Welke accuraatheid haalt Medisentio nu ?
Waarom werd Medisentio ontworpen ?
Waarom "controlled vocabulary" ?
Wie onderhoudt Medisentio ?
Toekomst Medisentio ?
Algemene informatie en auteurs


Wat is Medisentio ?

Medisentio is een onafhankelijke en gratis medische website voor en door artsen die het mogelijk maakt online sneller een DIAGNOSELIJST op te maken door invullen van anamnese, klinische tekens, verblijfplaats, paraklinische onderzoekingen zoals laboratoriumgegevens, radiologiegegevens, echografie, NMR details, ...
De inhoud van MEDISENTIO medische website kan samengevat worden in 10 slagzinnen:

1. medische online interactieve informatie: u geeft symptomen, wij ziekten !
2. anoniem en gratis voor artsen en studenten: na registratie geen vragen meer
3. tijdbesparend en in minder dan 5 seconden een resultaat
4. volledigheid van zoekactie met >4500 mogelijke ziekten
5. ongeëvenaard met >40.000 medische synoniemen in Nederlands, Frans, Engels
6. onafhankelijk want steeds bronvermelding en vermelding al of niet gerandomiseerde gegevens (= RCTrial)
7. enige site met "controlled vocabulary" reden waarom zoekresultaten volledig zijn
(zie FAQ voor "controlled vocabulary")
8. spoort bijwerkingen en geneesmiddeleninteracties op
9. zelfcorrigerend, want iedere zoekactie wordt geëvalueerd
10. enige site volledig door artsen en voor artsen gemaakt, en daarom nergens geëvenaard


Hoe gebruik ik Medisentio ?
TIPS voor goede zoekopdrachten voor differentiaal diagnosen:

1. Uw zoekactie kan maar zo geslaagd zijn als uw zoektermen relevant zijn voor deze casus !

2. GEEN normale (labo)testen gebruiken als zoekwoord.
Goede zoektermen zijn: PSA gestegen, levertesten gedaald, creatinine gestegen, hyperkaliëmie, CLL, EGFR, rosacea, halslymfonodi, erytheem, hik ... Maak geen gebruik van CIJFERS !!

3. Zo bij een zoekopdracht geen of (te) weinig zoekresultaten worden gevonden kan met de zoekopdracht splitsen:
bij NIET splitsen van zoekopdracht: onderste lidmaat claudicatio : 0 resultaten
bij SPLITSEN zoekopdracht: onderste lidmaat + claudicatio: 19 resultaten

4. Bij aanduiden van "patiënt neemt medicatie" zoekt MediSentio ook de bijwerkingen en de indicaties op van de ingevulde medicatie


Voorbeelden van GOEDE zoekopdrachten ("real life" casussen) :

1. koorts + braken + levertesten gestegen + holtebeeld: 20 diagnosen

2. Tgolf inversie + dyspneu : 27 diagnosen

3. vaginale bloeding + koorts: 17 diagnosen

4. koorts + Zuid Afrika: 25 resultaten

5. RBPA + buikpijn + longlesie: 11 resultaten

6. braken + nekpijn + parese : 44 resulaten

7. paresthesie + hand + eosinofilie + LDH gestegen: 12 resultaten

8. visusstoornis + tumor + cyste + sella : 7 resultaten

9. gangstoornis + parese + areflexie + chronisch : 6 resultaten

10. calcitonine gestegen + LDH gestegen: 3 resultaten

11. CYP2 interacties : 29 resultaten

Hoe werkt Medisentio ?
De essentie van Medisentio bestaat uit >4500 ziektefiles en >40.000 medische definities en synoniemen in het Nederlands, Frans en Engels in een "controlled vocabulary" tekstvorm. Dit betekent dat ieder door U gebruikte medische term wordt vertaald naar één uniek medisch BASISWOORD. Als men een synoniem gebruikt wordt deze vertaald naar deze unieke medische term (vb. dypnoe, dyspnée, kort van adem, dyspnoea, air hunger, kortademigheid .. worden vertaald naar EEN ENKEL BASISWOORD "dyspneu" en dan pas wordt gezocht en dit voor duizenden verschillende woorden in duizenden files).

Wordt Medisentio gesponserd ?
Tot de dag van vandaag (1/8/2008) is er geen sponsering door bedrijven. In de toekomst is sponsering mogelijk doch de artsen die Medisentio onderhouden verzekeren dat dit GEEN INVLOED zal hebben op de zoekfunctie en de gevonden resultaten van Medisentio.

Hoe kunnen we helpen om Medisentio up to date te houden ?
Medisentio controleert alle ZOEKACTIES en kan op die manier fijner worden ingesteld. Als de uiteindelijke DIAGNOSE NIET AANWEZIG is bij een zoekactie die door U wordt uitgevoerd (in de gevonden resultaten) kan deze steeds (anoniem) meegedeeld worden bij "CONTACT" met vermelding van symptomen, labo.. en UITEINDELIJKE DIAGNOSE.
Zo U wil kan UW naam bij deze nieuwe "vondst" worden vermeld.

Welke accuraatheid haalt MediSentio nu ?
Medisentio werd getest op duizenden medische casussen in de dagelijkse praktijk en in de literatuur op zijn accuraatheid. Hiervan kunnen de 200 laatste resultaten steeds opgevraagd worden. Er is een acuuraatheid van 66% bij een eerste (goede)zoekactie en stijgend (en dit op enkele seconden). Medisentio werd ontworpen op sensitiviteit en vermeld zowel de oorzaken (differentiaaldiagose lijst) als de verwikkingen van de ingevoerde combinatie van zoekwoorden. Bij het zoeken op MEDICATIE worden ook de contraindicaties, de indicaties en de verwikkelingen gemeld.

Waarom werd Medisentio ontworpen ?
Geneeskunde is een wetenschap van onzekerheid en een kunst van waarschijnlijkheid, dixit William Osler.

Met meer dan 10.000 mogelijke ziekten en duizende mogelijke symptomen is de waarschijnlijkheid van een correcte diagnose en therapie bij een dringende of moeilijke casus zeer klein en de kans op "premature closure" zeer groot.

Medisentio werd ontworpen voor eigen gebruik en later, gezien diagnostische problemen zich voordoen voor alle medici en paramedici, werd deze database uitgebreid en ter beschikking gesteld online.

Waarom gebruikt Medisentio controlled vocabulary ?
Er bestaat geen standaard medische terminologie !

Voor Streptococcus pyogenes en verwikkelingen ALLEEN kan men tot 49 (en meer) synoniemen en/of schrijfwijzen en/of begrippen gebruiken in het Nederlands die allen correct zijn en waarmee men S.pyogenes bedoelt :

S. pyogenes
groep A streptokokken
groep A streptococcen
faryngitis door streptococcen
laryngitis door streptococcen
Streptococcen
Groep A betahemolytische streptokokkoken
betahemolytische Groep A streptococcen
betahemolytische streptococcen Groep A
BHSA
BHS
Groep A streptococcen
Groep A streptokokken
amandelontsteking door streptococcen
GABHS
faryngitis door streptococcen
nasofaryngitis door streptococcen
impetigo door streptocccen
pyoderma door streptococcen
puerpertale koorts
necrotiserende fasciïtis
infecitieuse spierontsteking of myositis
gangreen
roodvonk
TSS syndroom
STSS
toxische shocksyndroom
sepsis puerperalis
puerperale infectie
kraamvrouwkoorts
kraamvrouwsepsis
erysipelas
tamponlijden
endometritis puerperalis
acuut gewrichtsreuma
infectieuse erythema nodosum
glomerulonefritis infectieus
TSSyndroom
AGR
PSRA
poststrectococcen reactieve artritis
vleesetende bacterie
Sint Antoniusvuur
scarlet fever
GAS
pyodermitis
toxische shocksyndroom
pediatrische autoimmune neuropsychiatrische afwijkingen samenhangend met streptococceninfecties...

waarmee TELKENS Streptococcus pyogenes wordt bedoeld !

Bij Medisentio werd gekozen voor EEN schrijfwijze voor deze kiem namelijk S.pyogenes (met vermelding vroegere terminologie) en deze methode werd gebruikt voor tienduizenden (medische) woorden. De enige bedoeling van deze (zeer werkintensieve) ingreep is het aantal zoekresulaten te MAXIMALISEREN met hogere sensitiviteit als gevolg.

Wie onderhoudt Medisentio ?
De medische gegevens van Medisentio wordt ENKEL onderhouden door artsen aan de hand van MEDISCHE literatuur die steeds vernoemd wordt en waar zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van “EVIDENCE BASED” literatuur.
De website werd ontworpen door JOMALBA N.V., vestiging Brussel, Barbara Boie, website-designer (voor berichten zie CONTACT)
Door de lage (vaste) kostenstructuur kan deze service voor artsen en studenten voorlopig gratis worden aangeboden.

Toekomst van Medisentio ?
In de toekomst worden volgende nieuwe eigenschappen in MediSentio ingebouwd:
1. naast lijst van differentiaal diagnosen ook lijst van beste diagnosemiddelen
2. beschikbaarheid van MediSentio in Frans, Engels en andere talen
3. beschkbaarheid van MediSentio op GSM, GPRS, mobiele PDA
4. betalende versie voor contraindicaties, interacties, complicaties, indicaties van medicatie en technieken.

Algemene informatie en auteurs
De hoofdauteur van MediSentio.com is Dr. Johan Boie en de site verstrekt algemene informatie met referenties en updates. Deze site bevat geen reclame.

Voor wie is Medisentio ?
Medisentio is voor artsen en studenten die:
1. denken dat ze niet alles weten
2. denken dat ze wel alles weten
3. tijdsgebrek hebben
4. die urgente diagnostische problemen moeten oplossen

Waarom Medisentio best niet voor leken wordt gebruikt
Niet medisch geïnformeerde personen zoeken vaak (50 a 80%) medische gegevens op het internet. Uit verschillende (online) publicaties weet men dat (medische)leken vaak onnodig ongerust zijn bij het opzoeken van medische online teksten (voorbeeld is vinden van hersentumor bij zoeken op hoofdpijn). Daarom kiest Medisentio om geen leken toe te laten door selectie bij "Inschrijvingen" en vermelden van RIZIV nummer.
Waarom werkt Medisentio beter dan Google voor medische zoekopdrachten ?

Google is een Web 2.0 toepassing en houdt geen rekening met de semantiek. Bij het zoeken naar Paris met "Google" wordt zowel gezocht op Parijs, Paris Hilton, de Griekse held Paris...(484 mio resultaten) Medisentio is een Web 3.0 toepassing en houdt rekening met de semantiek. Bij het zoeken naar naar Paris met "Medisentio" wordt ENKEL gezocht op de de stad Parijs en dit voor 1000en vooral medische woorden !!