Mogelijk sterfte binnen
minuten tot weken
   Hoge prevalentie:
>1%
   Matige Prevalentie:
<1% en >10/100.000
   Lage prevalentie:
<10/100.000

* Symptomen, kliniek, labo, radiologie, MRI...
* EEN begrip in MAXIMAAL 1 a 4 woorden per regel
ex.: alkalische fosfatasen gestegen
1. 
2. 
3. 
4. 
Patiënt neemt medicatie :
ja = V
  
Een perfecte therapie start met een snelle en correcte diagnose !


Medisentio is een onderdeel van zogenoemde "telemedecine" (= een reeks van technologieën waaronder telefoon, internet en software die medische zorgn op afstand kunnen leveren, definitie dixit NIH Radio Update).
Medisentio is een "proof of concept" Web 3.0 (semantische) medisch expertprogramma die de arts in staat stelt een krachtige zoekmachine in te schakelen bij het ZOEKEN NAAR DIAGNOSEN ONLINE.
De arts geeft een zoekopdracht met EEN MEDISCH BEGRIP per vakje:

  • symptomen (vb. thoraxpijn)
  • klinische tekenen (vb. koorts)
  • laboratorium (vb. levertesten gestegen)
  • radiologie (vb. holtebeeld)
  • MRI (T2 gewogen beelden hyperintens)
  • echografie (cocardebeeld)
  • .....
Ex. :
     
Na een aantal seconden wordt een lijst opgesteld van differentiaal diagnosen (doch ook mogelijke oorzaken en complicaties) gerangschikt volgens prevalentie, al of niet voorkomen van sterfte, sekwellen..

De differentiaaldiagnose is de eerste en kritieke stap naar een correcte definitieve diagnose en is vaak fout door zogenoemd "premature closure " (= vroegtijdig afsluiten van differentiaal diagnoselijst) meestal door tijdsgebrek of de uitgebreide medische kennisbasis (meer dan 10.000 gekende ziekten). Medisentio stelt in staat om gegevens te bekomen over de beste (labo) testen om deze diagnosen te bevestigen, de prognose, incidentie, andere klinische en labobevindigen en uiteraard de (voorkeur) therapie.
De medische informatie werd enkel samengesteld door artsen en werd getest gedurende meer dan 10 jaar op medische casussen en uit de medische literatuur.

Medisentio is geschikt voor artsen en studenten:
1. die denken dat ze alles weten
2. die zeker zijn dat ze niet alles weten
3. die gehaast zijn
4. die urgente medische gegevens nodig hebben
Een lijst met testmateriaal kan bekomen worden op aanvraag (zie Contact)